Tính năng

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

Phòng/Sở giáo dục

Trường học

SISAP

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ

Phòng/Sở giáo dục

Trường học

Chia sẻ thông tin
Nhà trường – Phụ huynh

Quản lý học sinh

Giúp PGD, SGD dễ dàng xem được tức thời mọi số liệu thống kê tại trường đồng thời tự động hóa hoàn toàn công tác tổng hợp các báo cáo thống kê giáo dục EMIS, báo cáo thống kê giáo dục, báo cáo tổng kết năm học…

Đặc biệt, QLTH.VN đã tích hợp được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Giáo dục để trao đổi thông tin chính xác, nhanh chóng mà đơn vị không cần nhập liệu trên 2 phần mềm.

XEM THÊM

Quản lý cán bộ, CCVC

Phần mềm giúp lãnh đạo đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ tức thời nắm bắt số liệu thống kê cán bộ toàn ngành, toàn huyện/tỉnh ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi; Tự động tổng hợp báo cáo cán bộ toàn ngành; Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ toàn ngành giáo dục

XEM THÊM

Quản lý khoản thu

Giúp PGD, SGD tra cứu tình hình thu phí, các khoản thu khác của tất cả các đơn vị trực thuộc theo khoản thu, từng lớp, từng trường; Đáp ứng báo cáo: Tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí; Danh sách miễn giảm các khoản phí…

XEM THÊM

Quản lý thiết bị

Giúp PGD, SGD nắm bắt tức thời tình hình sử dụng, tình hình biến động thiết bị và phòng học chức năng của từng trường để có kế hoạch mua sắm, đầu tư hợp lý; Đánh giá sát được hiệu quả sử dụng trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng; Tự động tổng hợp báo cáo thiết bị cho toàn ngành nhanh chóng, chính xác.

XEM THÊM

Quản lý thư viện

Cung cấp tức thời, chính xác số liệu thống kê tổng số lượng sách và tình hình lưu thông theo từng trường hoặc toàn ngành. Đáp ứng đầy đủ các sổ sách, báo cáo theo tiêu chuẩn Thư viện Quốc gia (Sổ đăng ký tổng quát, Sổ đăng ký cá biệt, Sổ đăng ký SGK, …)

XEM THÊM

Quản lý tài liệu

Giúp cho đơn vị soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu… phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần thiết…

XEM THÊM

Quản lý văn bản đi đến

Thực hiện các nghiệp vụ Quản lý văn bản đi, đến; Ghi nhận lại và quản lý các văn bản nội bộ ban hành; Tra cứu tra cứu các văn bản, tài liệu đã nhận hoặc đã gửi đi theo nhiều tiêu chí…

XEM THÊM

Cổng thông tin PGD, SGD

Giúp PGD, SGD chia sẻ tin tức, thông tin về hoạt động tại đơn vị, trong ngành; Chia sẻ các quy định, chính sách mới của Nhà nước cho các trường; Trao đổi kinh nghiệm giữa các trường.

Quản lý học sinh

Tại trường THPT, THCS, tiểu học thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ quản lý: Hồ sơ, biến động học sinh; Tuyển sinh; Giảng dạy; Học tập, rèn luyện; Học nghề môn học tự chọn; Thi cử; Xét tốt nghiệp; Y tế…

Tại trường mầm non thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Quản lý nhóm lớp; Dinh dưỡng; Y tế, BHYT; Hồ sơ học sinh; Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

XEM THÊM

Quản lý Thời khóa biểu

Phần mềm Quản lý thời khóa biểu QLTH TKB là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc sắp xếp thời khóa biểu (TKB), giúp nhà trường quản lý hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả. Phần mềm cho phép lập thời khóa biểu tự động 100% chỉ trong vài phút, tiết kiệm thời gian, công sức cho người lập.

XEM THÊM

Quản lý cán bộ, CCVC

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật viên chức số 58/2010/QH12 như: Quản lý hồ sơ, lương, phụ cấp, hợp đồng lao động, đánh giá xếp loại, điều chuyển, nghỉ hưu, đào tạo bồi dưỡng; Cung cấp báo cáo PMIS theo công văn 2438 của Bộ GD & ĐT; Báo cáo theo TT 11/2012/TT-BNV và TT 08/2013/TT-BNV.

Đặc biệt, MISA đã tích hợp TRÍ TUỆ NHÂN TẠO cho phép người dùng sử dụng giọng nói tìm kiếm danh bạ, hồ sơ cán bộ, gọi điện, nhắn tin hay báo cáo sự kiện sắp diễn ra một cách nhanh chóng.

XEM THÊM

Quản lý khoản thu

QLTH.VN – Quản lý khoản thu là công cụ giúp Nhà trường thực hiện các nghiệp vụ thu học phí theo mô hình khép kín như: lập kế hoạch thu học phí, thông báo thu tiền học đến phụ huynh, thanh toán học phí trực tuyến, xuất hóa đơn điện tử, đối soát tiền thu được và lập các báo cáo, thống kê.

XEM THÊM

Quản lý thiết bị

Giúp nhà trường quản lý mua sắm tập trung, ghi tăng, kiểm kê, theo dõi hỏng/mất, thanh lý, sửa chữa, ghi giảm thiết bị, theo dõi mượn trả thiết bị, lịch sử sử dụng phòng học chức năng, danh mục thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục, hệ thống các biểu mẫu báo cáo…

Đặc biệt, giáo viên có thể lập phiếu mượn trả thiết bị, phòng học bộ môn trực tiếp trên Mobile.

XEM THÊM

Quản lý thư viện

QLTH.VN – Quản lý Thư viện là phần mềm hiệu quả giúp trường quản lý hoạt động thư viện như: Quản lý danh mục sách, quản lý bạn đọc và lưu thông sách… Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam; ISBD; AACR2; ISBN; DDC21.

XEM THÊM

Quản lý tài liệu

Giúp cho đơn vị soạn thảo, lưu trữ các văn bản, hồ sơ, tài liệu… phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần thiết…

XEM THÊM

Quản lý văn bản đi đến

Thực hiện các nghiệp vụ Quản lý văn bản đi, đến; Ghi nhận lại và quản lý các văn bản nội bộ ban hành; Tra cứu tra cứu các văn bản, tài liệu đã nhận hoặc đã gửi đi theo nhiều tiêu chí…

XEM THÊM

Cổng thông tin trường học

Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về hoạt động của nhà trường, các quy định, chính sách thay đổi, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong trường. Giúp phụ huynh tra cứu tình hình học tập của con em mình, trao đổi thông tin với giáo viên.

Hiệu trưởng

1. Dễ dàng xem lịch báo giảng, danh bạ giáo viên và sinh nhật của giáo viên để chúc mừng

2. Tức thời nắm bắt các thông tin của trường theo năm học: Tổng số giáo viên/học sinh, tình hình học tập, rèn luyện của học sinh, tình hình thu tiền học, tình hình sử dụng thư viện, thiết bị…

3. Chia sẻ tin tức, sự kiện, thông báo quan trọng với cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong phạm vi nội bộ nhà trường, nhận được các tương tác, bình luận

XEM THÊM

Giáo viên

1. Dễ dàng xem lịch báo giảng, danh bạ các giáo viên, sinh nhật của giáo viên để chúc mừng.

2. Theo dõi sổ chủ nhiệm, ghi sổ đầu bài, sổ điểm cá nhân, tổng kết cuối kỳ.

3. Trao đổi trực tiếp với một phụ huynh hoặc nhiều phụ huynh các thông báo quan trọng của Trường.

4. Cho phép lập phiếu mượn thiết bị, phòng học bộ môn.

XEM THÊM

Kế toán

1. Thông báo tức thời đến phụ huynh các mức phí, tình hình đóng tiền học của con mình.

2. Nhanh chóng xác nhận được phụ huynh đã đóng tiền và ngay lập tức gửi hóa đơn điện tử tiền học cho phụ huynh.

XEM THÊM

Phụ huynh

1. Tức thời xem kết quả học tập của con: thời khoá biểu, điểm từng môn, kết quả tổng kết học kỳ, quả xếp loại học lực.

2. Xem thực đơn, tình hình sức khỏe, nề nếp của con: nghỉ học, tuân thủ nội quy, xếp loại hạnh kiểm.

3. Tức thời nhận được thông báo đóng tiền học; tình hình đóng tiền học của con mình.

4. Thanh toán tiền học trực tuyến và nhận hóa đơn điện tử ngay lập tức.

5. Cập nhật kịp thời các thông báo quan trọng từ Nhà trường: Lịch thi, lịch nghỉ học, họp phụ huynh, các hình ảnh, video, hoạt động ngoại khóa của con tại trường…

6. Dễ dàng trao đổi với GVCN, GVBM của con mình; Dễ dàng trao đổi với phụ huynh khác cùng một lớp.

7. Đăng tải thông tin, hình ảnh trong nội bộ một lớp học để các thành viên khác xem, tương tác, bình luận

XEM THÊM