Báo giá

Hướng dẫn
Đăng ký gia hạn sử dụng sản phẩm
qlth

DANH SÁCH CÁC GÓI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Dành cho khối trường
Dành cho SGD/PGD

Phí khởi tạo sử dụng phần mềm năm đầu tiên

QUẢN LÝ HỌC SINH

12.000.000

VNĐ/Gói

Thực hiện các nghiệp vụ quản lý học sinh theo từng khối trường:
Đối với trường Tiểu học, THCS, THPT: Quản lý hồ sơ, Quản lý học tập – rèn luyện, Xét tốt nghiệp, Quản lý biến động (chuyển trường/lớp, nghỉ học, bỏ học), Quản lý học nghề/ môn học tự chọn, Quản lý y tế và bảo hiểm, Thông báo kết quả học tập cho phụ huynh Đối với trường Mầm non: Quản lý lớp, Dinh dưỡng, Quản lý y tế, Xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non,…

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

8.000.000

VNĐ/Gói

Thực hiện nghiệp vụ ghi tăng/giảm thiết bị, theo dõi mất/ hỏng/ thanh lý, kiểm kê thiết bị, theo dõi sửa chữa thiết bị, theo dõi tình hình mượn, trả thiết bị và lịch sử sử dụng phòng học chức năng Theo dõi danh sách thiết bị theo từng loại, môn học, tình trạng thiết bị

QUẢN LÝ KHOẢN THU

8.000.000

VNĐ/Gói

Lập kế hoạch thu, theo dõi các khoản thu theo từng đợt, theo dõi miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo lớp/ theo từng học sinh… Giáo viên thực hiện thu hộ cho kế toán theo từng học sinh hoặc cả lớp và chuyển lại danh sách cho kế toán Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn theo hình thức: Hóa đơn điện tử Thông báo tình hình thu học phí và các khoản thu khác cho phụ huynh học sinh

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

8.000.000

VNĐ/Gói

Giúp thủ thư thực hiện các nghiệp vụ quản lý thư viện Quản lý tài liệu, biên mục, sách-tạp chí, quản lý lưu thông, quản lý bạn đọc Ứng dụng mã vạch trong quản lý thẻ thư viện, quản lý mượn, trả và kiểm kê sách Cung cấp đầy đủ Sổ sách, báo cáo theo chuẩn Thư viện

QUẢN LÝ CÁN BỘ

12.000.000

VNĐ/Gói

Giúp quản lý hồ sơ giáo viên, cán bộ, CCVC Quản lý hợp đồng lao động Đánh giá xếp loại giáo viên, cán bộ, CCVC Đầy đủ các mẫu báo cáo về quản lý cán bộ, giáo viên theo đúng chuẩn PMIS của ngành GĐ&ĐT

NGHIỆP VỤ THỜI KHOÁ BIỂU

5.000.000

VNĐ/Gói

Phần mềm QLTH Thời khóa biểu dành cho trường Tiểu học, THCS, THPT… đáp ứng:
Lập thời khóa biểu tự động Đảm bảo chính xác các ràng buộc mong muốn của nhà trường về giáo viên, phòng học, thời gian dạy học, tiết học… Cho phép điều chỉnh TKB khi có thay đổi Gửi TKB cho giáo viên, học sinh, phụ huynh qua Mobile

QUẢN LÝ HỌC SINH

15.000.000

VNĐ/Gói

Tự động tổng hợp báo cáo giáo dục toàn ngành, xuất khẩu báo cáo EMIS nộp cho cấp trên Theo dõi tình hình học tập và giảng dạy tại các trường Thống kê nhanh được tổng số học sinh, tổng số giáo viên theo địa bàn và theo cấp học Theo dõi danh sách học sinh được miễn giảm học phí, tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí Quản lý tài liệu, văn bản đi đến

QUẢN LÝ THIẾT BỊ

15.000.000

VNĐ/Gói

Theo dõi tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học tại các trường Tra cứu trực tuyến trang thiết bị dạy tại các trường Tổng hợp đề nghị mua sắm và báo cáo thiết bị toàn ngành

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CCVC

15.000.000

VNĐ/Gói

Tra cứu trực tuyến hồ sơ giáo viên, cán bộ, CCVC Tổng hợp báo cáo chuyên môn của ngành GĐ&ĐT theo chuẩn PMIS

QUẢN LÝ KHOẢN THU

15.000.000

VNĐ/Gói

Tra cứu tình hình thu phí, các khoản thu khác của tất cả các đơn vị trực thuộc theo khoản thu, từng lớp, từng trường Đáp ứng báo cáo: Tổng hợp kinh phí đã quyết toán hỗ trợ CP học tập và miễn giảm học phí; Danh sách miễn giảm các khoản phí…

Phí thuê bao và sử dụng phần mềm từ năm thứ 2

CHỈ TRIỂN KHAI 01 NGHIỆP VỤ

2.000.000

VNĐ/Năm

Chỉ triển khai một nghiệp vụ: Thiết bị hoặc Học sinh hoặc Khoản thu hoặc Thư viện hoặc Cán bộ Nâng cấp, cập nhật Nền tảng khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ

Nghiệp vụ Thời khóa biểu

1.000.000

VNĐ/Năm

Chỉ triển khai một nghiệp vụ: Thời khóa biểu Nâng cấp, cập nhật Nền tảng khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ

ÁP DỤNG CHO MỖI NGHIỆP VỤ
TỪ THỨ 02 TRỞ ĐI

1.000.000

VNĐ/Năm

Khi triển khai từ nghiệp vụ thứ 2 trở lên: Thiết bị, Học sinh, Khoản thu, Thư viện, Cán bộ, Thời khóa biểu Nâng cấp, cập nhật Nền tảng khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ Áp dụng cho nghiệp vụ thứ hai trở đi tại bất kỳ thời điểm triển khai nào

SGD/PGD CHỈ TRIỂN KHAI
01 NGHIỆP VỤ

4.000.000

VNĐ/Năm

Phí thuê bao sử dụng Nền tảng từ năm thứ hai nếu chỉ triển khai một nghiệp vụ (Thiết bị hoặc Học sinh hoặc Khoản thu hoặc Cán bộ, CCVC) Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ

PGD/SGD TRIỂN KHAI
NGHIỆP VỤ THỨ 02 TRỞ ĐI

1.000.000

VNĐ/Năm

Phí thuê bao sử dụng Nền tảng từ năm thứ hai khi triển khai từ nghiệp vụ thứ 2 trở lên (Thiết bị, Học sinh, Khoản thu, Cán bộ, CCVC) Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ Áp dụng cho nghiệp vụ thứ hai trở đi tại bất kỳ thời điểm triển khai nào

Dịch vụ đào tạo

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẬP TRUNG

1.000.000

VNĐ/Đơn vị/Khóa/Nghiệp vụ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,… Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TỪNG ĐƠN VỊ

4.000.000

VNĐ/Đơn vị/Khóa/Nghiệp vụ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người) Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,… Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TẬP TRUNG

2.000.000

VNĐ/Đơn vị/Khóa/Nghiệp vụ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 2 người/đơn vị)

ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TẠI ĐƠN VỊ

8.000.000

VNĐ/Đơn vị/Khóa/Nghiệp vụ

Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày (tối đa 10 người)